Tổng số: 25
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
93/KH-UBND 27/04/2023 KẾ HOẠCH số 93/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên truyền điển hình tiên tiến
Lượt xem: 0
796/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định điển hình tiên tiến tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
51/KH-UBND 14/03/2023 KẾ HOẠCH số 51/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg
Lượt xem: 0
75/KH-UBND 28/04/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2022
Lượt xem: 0
2835/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyêt định số 2835/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về ban thành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa bình giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
24/2017/QĐ-UBND 23/08/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế công tác Văn thư
Lượt xem: 0
05/QĐ-UBND 04/01/2017 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Lượt xem: 0
02/KH-UBND 03/01/2017 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về Công tác văn thư lưu trữ 2017
Lượt xem: 0
01/2017/QĐ-UBND 02/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc quy định chức danh
Lượt xem: 0
119/KH-UBND 11/09/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 0
web basic 2x